Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Náboženská zkušenost v rámci ateismu

8. 2. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Po stopách neznámého Boha

20. 10. 2010

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Kázání - Jan 6,1-15

9. 8. 2010

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

O zabití - Matouš 5,21-26

13. 3. 2010

21 Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: „nezabiješ“. Kdokoli by však zabil, bude se zodpovídat soudu. 22 Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude se zodpovídat soudu. Kdokoliv by však řekl svému bratru „raka“ bude se zodpovídat veleradě. Kdokoliv by však řekl „hlupáku“, bude se zodpovídat ohnivému peklu. 23 Jestliže tedy přinášíš svůj obětní dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24 opusť tam svůj obětní dar před oltářem a odejdi se nejprve usmířit se svým bratrem a potom přijď přinést svůj obětní dar. 25 Spřátel se se svým protivníkem rychle, dokud jsi s ním na cestě, abys nebyl vydán svým protivníkem soudu a soudce tě nepředal justiční stráži a ta tě neuvrhla do vězení. 26 Amen, říkám ti, určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Biblická: Jan 8,31-36 (ExNZ)

18. 1. 2010

Ježíš tedy řekl k těm svým uvěřeným židům: „Jestliže vy přebýváte v mém slovu, praví mí učedníci jste. A poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Církevní dějiny - počátky

22. 12. 2009

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Biblická: Jan 7,25-36

7. 11. 2009

Děj se odehrává v Jeruzalémě, během židovských svátků stánků (Sukót), posledním ze tří židovských poutních svátků. Tento svátek se pomalu chýlí ke konci a Ježíš vystupuje před lidem...

 
Celý příspěvek | Rubrika: Bible study | Komentářů: 0

Biblická: Jan 6,60-71

16. 10. 2009

Když [to] tedy slyšeli mnozí z jeho učedníků, řekli: "To je tvrdá řeč. Kdo ji může poslouchat?" Když ale Ježíš v sobě poznal, že jeho učedníci na to reptají, řekl jim: "To vás pohoršuje? A [co] kdybyste viděli Syna člověka, jak vystupuje [tam], kde byl dříve? Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život. .....

 
Celý příspěvek | Rubrika: Bible study | Komentářů: 0

Můžeme věřit Bibli, když jsou v ní chyby?

22. 8. 2009

Naše otázka zní: „Jak mohu věřit Bibli, když jí psali chybující lidé? Navíc, když neexistují originály a je tedy jisté, že kopie, podle kterých je Bible přeložena, obsahují chyby?“ Pokusíme se tedy s tématem vypořádat z několika pohledů. Mým cílem není donutit čtenáře tohoto eseje k přijetí mých názorů o víře, ale zpochybnění obecně kladených protiargumentů ke křesťanství, konkrétně k Bibli, jejímu autorství a chybovosti.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 1

Kázání: Skutky 2,37-47, Kreativ 120

19. 8. 2009

Náš příběh se odehrává v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety ve světle nedávno uplynulých událostí. Ježíš Kristus dokončil svojí pozemskou službu tím, že byl popraven ukřižováním a byl vzkříšen z mrtvých, zjevoval se svým učedníkům a vystoupil do nebe.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0