Jdi na obsah Jdi na menu
 


ETS

Příspěvky

Náboženská zkušenost v rámci ateismu

8. 2. 2011

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Po stopách neznámého Boha

20. 10. 2010

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

O zabití - Matouš 5,21-26

13. 3. 2010

21 Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: „nezabiješ“. Kdokoli by však zabil, bude se zodpovídat soudu. 22 Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude se zodpovídat soudu. Kdokoliv by však řekl svému bratru „raka“ bude se zodpovídat veleradě. Kdokoliv by však řekl „hlupáku“, bude se zodpovídat ohnivému peklu. 23 Jestliže tedy přinášíš svůj obětní dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24 opusť tam svůj obětní dar před oltářem a odejdi se nejprve usmířit se svým bratrem a potom přijď přinést svůj obětní dar. 25 Spřátel se se svým protivníkem rychle, dokud jsi s ním na cestě, abys nebyl vydán svým protivníkem soudu a soudce tě nepředal justiční stráži a ta tě neuvrhla do vězení. 26 Amen, říkám ti, určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš poslední haléř.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Biblická: Jan 8,31-36 (ExNZ)

18. 1. 2010

Ježíš tedy řekl k těm svým uvěřeným židům: „Jestliže vy přebýváte v mém slovu, praví mí učedníci jste. A poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Můžeme věřit Bibli, když jsou v ní chyby?

22. 8. 2009

Naše otázka zní: „Jak mohu věřit Bibli, když jí psali chybující lidé? Navíc, když neexistují originály a je tedy jisté, že kopie, podle kterých je Bible přeložena, obsahují chyby?“ Pokusíme se tedy s tématem vypořádat z několika pohledů. Mým cílem není donutit čtenáře tohoto eseje k přijetí mých názorů o víře, ale zpochybnění obecně kladených protiargumentů ke křesťanství, konkrétně k Bibli, jejímu autorství a chybovosti.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 1

Kohelet v kánonu? (USZ)

16. 5. 2009

Tato recenze se bude zabývat článkem od Craiga Bartholomewe „Qoheleth in the Canon? Current trends in the Interpretation of Ecclesiastes“, který byl publikován v magazínu Themelios v květnu roku 1999.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Recenze hesla v NBS

1. 5. 2009

Heslo v Novém Biblickém slovníku Jonáš, kniha je rozděleno do pěti kapitol: Základní obsahová linie, Autorství a doba vzniku, Interpretace, Poselství a Stavba.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Koncepce budování společenství víry (finální verze, PE)

22. 4. 2009

Jak by mělo vypadat živé a fungující společenství víry? Jaké úřady by měli zastávat jeho služebníci? Jaké by mělo být zaměření tohoto společenství? Toto jsou otázky, kterými se církev trápí již dvě tisíciletí. Tento esej se bude zabývat právě tímto problémem hledání vhodného církevního modelu, jeho formální i duchovní podobou, která by mohla být aplikovatelná na vznikající společenství víry evangelikálního ražení. Výsledkem tohoto eseje by měla být možnost aplikovat navržený model na některé vznikající společenství víry a pomoci mu s ustanovením se za plnohodnotnou církev, a to jak před věřícími, tak i před státem.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

Etika dle Bonhoeffera

16. 2. 2009

Kniha Dietricha Bonhoeffera Etika vidí jako nejdůležitější a ústřední bod všeho Boží zjevení v Ježíši Kristu. Tato práce se bude zabývat oddílem Kristus, skutečnost a dobro. Tento celek obsahuje tři kapitoly, které se postupně zabývají touto oblastí a pomalu se propracovávají k hlavní myšlence autora.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0

O klíčích Kristových

24. 1. 2009

Kniha O klíčích Kristových je českým překladem Lutherova díla, o který se v šestnáctém století postarali bratří z Jednoty bratrské. Vydání knihy obsahuje dva paralelní české překlady: jeden je bratrský překlad Jednoty bratrskéze 16. století a druhý je studijní převod do 'moderního' jazyka: „Novočeská podoba stírá nejmarkantnější odlišnosti staré češtiny, přeci však ponechává textu starobylý ráz, dodaný především dobovou skladbou apod.“ Kniha O klíčích Kristových poskytuje náhled do doby, společenských poměrů a myšlení Martina Luthera.

 
Celý příspěvek | Rubrika: ETS | Komentářů: 0