Jdi na obsah Jdi na menu
 


Church

Příspěvky

Kázání - Jan 6,1-15

9. 8. 2010

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Církevní dějiny - počátky

22. 12. 2009

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Kázání: Skutky 2,37-47, Kreativ 120

19. 8. 2009

Náš příběh se odehrává v Jeruzalémě před dvěma tisíci lety ve světle nedávno uplynulých událostí. Ježíš Kristus dokončil svojí pozemskou službu tím, že byl popraven ukřižováním a byl vzkříšen z mrtvých, zjevoval se svým učedníkům a vystoupil do nebe.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Kázání - 2 Te 1,11-12

3. 7. 2009

Proto se za vás pořád modlíme, aby vás náš Bůh rozpoznal jako hodné povolání a aby naplnil každé dobré rozhodnutí a skutek víry v moci, tak, aby bylo oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás, a vy v něm, podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.
 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Kázání Pláč 2,19

28. 6. 2009

Pláč 2,19 - B21: Vstávej a volej za nocí při počátcích hlídek. Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží, pozdvihuj k němu dlaně!

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Problém zla

15. 6. 2009

V tomto eseji se pokusím vyrovnat se s problémem zla v tomto světě. Jako svoji výchozí pozici výslovně uvádím křesťanství a právě z tohoto pohledu se tématem budu zabývat. Již svatý Augustin si kladl otázku „Unde malum?“ Odkud zlo? Podívejme se na náš problém blíž. Tento esej si neklade nárok na to být nějakou obsáhlejší prací, ani vyřešení otázky zla. Má být spíše zamyšlením z křesťanského pohledu nad tématem a prezentací autorových postojů.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 479

Mládež - Koloským 2,6-23

12. 3. 2009

Nenechte si vaši víru znechutit tím, co vám někdo říká. Naopak, zkoumejte všechna učení, pokud nejsou v rozporu s Písmem, a pokud ne a přesto se vám to nelíbí, zapřete sami sebe, neste každého dne svůj kříž a následuje Ježíše, protože k tomu nás Bůh volá. A také naopak, zkoumejte všechno, co se vám hodně líbí, protože to že je mi nějaké slovo příjemné, neznamená, že musí být správné.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Denní modlitby podle Hesel Jednoty bratrské

31. 8. 2008

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Evangelizace s CIA Europe (Londýn)

30. 8. 2008

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0

Pomníky víry

30. 8. 2008

 
Celý příspěvek | Rubrika: Church | Komentářů: 0