Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomníky víry

30. 8. 2008

Pomníky víry

 

  • Intro: Bon Jovi – Have a nice day (videoklip)

  • Co jsou to pomníky?

  • Proč stavět pomníky?

  • Proč se k pomníkům vracet?

  • Conclusion                Intro: Bon Jovi – Have A Nice Day

Klip ukazuje na to, jak lidé dělali bláznivé věci na připomínku setkání s Jonem a přání hezkého dne. Když si někdo může takto kreslit samajlíky kvůli jedné větě od svého oblíbence, tak by je klidně šlo kreslit na každém místě, kde se setkáváme s Bohem, nebo kde jsme se kdy setkali s Bohem. A nemusíme je kreslit sprejem na zdi nebo na papíry, můžeme je také kreslit v naší mysli, kde jsou stejně skutečné a kde se k nim můžeme vracet, abychom si připoměli kde se v našem životě stalo něco významného. Říkejme těm smajlíkům pomníky.

 

Co to jsou pomníky? - Joz 4:1-7

Když celý ten pronárod do jednoho přešel Jordán, řekl Hospodin Jozuovi: "Vyberte si z lidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim: Vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, dvanáct kamenů, vezměte je s sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete." Jozue tedy povolal dvanáct mužů, které z Izraelců určil, po jednom z každého kmene, a řekl jim: "Jděte před schránu Hospodina, svého Boha, doprostřed Jordánu. Každý si vyzvedne na rameno jeden kámen, podle počtu kmenů Izraelců. To bude mezi vámi na znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat: »Čím jsou pro vás tyto kameny?«, odpovíte jim: »Vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy; když procházela Jordánem, vody Jordánu se rozestoupily.« Tyto kameny budou Izraelcům pamětným znamením navěky."

Objeky určené k připomínání významných událostí v dějinách, ať už skupin lidí (národů, škol, mládeží, armád, ...) nebo jednotlivců. Jde o věci, které mjí připomínat významné události, aby neupadly v zapomění, ať se již jedná o pomníky hezkých nebo i těch méně hezkých událostí. Jsou nám buď povzbuzením nebo výstrahou do budoucnosti. Pomníky můžou být z kamene (jako Jozue) stejně dobře jako v mysli, kde jsou stejně skutečné jako ty kamenné. Můžeme se k nim vracet a připomínat významné události. Jako jeden z takových velkých pomníků v mysli může být křest, kdy si připomínáme, že nám byl dán věčný život.

 

Proč stavět pomníky? – Gn 12:7

I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: "Tuto zemi dám tvému potomstvu." Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal.

Bůh se Abramovi zjevil a dal mu úžasné zaslíbení. Abramova reakce byla taková, že postavil pomník, aby připomínal zaslíbení, kterého se mu (a jeho potomstvu) dostalo. Oltář měl připomínat že ta země, na kterou se dívá je dar od Hospodina. Je to příklad toho, jak Abram zařídil, aby si tuto událost připomínali i jeho potomci. Stavěl pomníky, ke kterým se vracel celý Izrael v průběhu svých dějin.

 

 

 

Proč se k pomníkům vracet? - Joz 4:21-24

Řekl Izraelcům: "Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat svých otců: »Co je to za kameny?«, seznamte své syny s tímto: Izrael přešel tento Jordán po suchu. Hospodin, váš Bůh, vysušil před vámi vody Jordánu, dokud jste nepřešli, jako to učinil Hospodin, váš Bůh, s Rákosovým mořem, které před vámi vysušil, dokud jste nepřešli, aby poznaly všechny národy země, jak mocná je ruka Hospodinova, a abyste se báli Hospodina, svého Boha, po všechny dny."

Připomínat si významné události v minulosti je důležité, protože si připomínáme důležité body naší minulosti, která je součástí nás samotných. Je důležité nezapomínat kdo jsme a kam jdeme. Pozorováním Božího jednání v naší minulosti můžeme vidět stopy Boží slávy v našich životech (vidíme, jak jsme rostli a jak se měníme do Boží podoby). Připomínání našich úspěchů a výher v minulosti je povzbudivé v momentě, kdy se zdá, že na něco nemáme. Oproti tomu pozorováním minulých chyb, neúspěchů a katastrof máme dobré varování do budoucna, které nám říká jasnou zprávu: “Toto už neopakuj!” To, kam pomníky směřují je ale toto: “...aby poznaly všechny národy země, jak mocná je ruka Hospodinova, a abyste se báli Hospodina, svého Boha, po všechny dny." To je mě poselství Božích pomníků v mysli: neukazují na člověka, nebo na jeho minulost, ale ukazují vzhůru, na Boha samotného.

 

Conclusion

Když Bůh stvořil člověka, omezil jej plynutím času, čímž mu dal žít směrem od minulosti do budoucnosti. Dal mu možnost vzpomínat, čerpat z minulosti a poučit se z ní. Pomníky stavíme proto, abychom si připomínali významné události v našich životech, nebo životech našich společenství. Sdílejí s námi minulé úspěchy, aby nám mohly být povzbuzením a důvodem k vděčnosti, nebo nám připomínají minulé neúspěchy a tragédie, které jsou nám výstrahou do budoucna abychom je už neopakovali. Pomníky můžeme stavět jak z kamene (nebo jiných materiálů), tak je můžeme stavět i v mysli, kde jsou pro nás stejně skutečné. Nezáeží na tom, jestli jsou pomníky hmotné nebo jen myšlené, důležité je, jaké poselství nám nesou a kam ukazují. Nejde jenom o to pomníky mít, aby nám připomínaly minulost, ale stejně důležitou součástí pomníků je vracet se k nim a připomínat si z minulosti to důležité, kam pomníky ukazují, o čem se pak můžeme sdílet, a jaké poselství pomníků pak předáme dál.

 

Kde jsou moje pomníky a za co jsem je postavil já? Kam ukazují? Komu je ukážu?

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář