Jdi na obsah Jdi na menu
 


Peníze v NZ době

 

NBS:

V NZ době na území Palestiny platily tři měny: Židovské peníze, Římské peníze a Řecké peníze.

1 Židovská měna:

V letech 141-140 př. Kr. dovolil Antiochos VII. Šimeónovi Makabejskému, aby razil vlastní mince. Od té doby se razily hlavně bronzové mince (byl dostatek stříbrných mincí z okolních měst). Na mincích se vyskytovaly pouze rostlinné a věcné motivy, aby se Židé neprovinili proti 2. přikázání. Během Židovské války 66-70 po Kr. začínají razit vlastní stříbrné šekely, půlšekely a čtvrtšekely, pokračovali i ve výrobě bronzových mincí.

Jediná židovská mince zmíněná v NZ je lepton (Mk 12,42; L21,2). V L 12,59 je nazvána haléř. Měla hodnotu poloviny římského quadrantu.

2 Řecká měna

Základní řeckou mincí byla drachmé. 100 drachmé = 1 mina, 6000 drachmé = 1 talent. Kolem r. 300 př. Kr. měla 1 drachmé hodnotu jedné ovce. Drachmé je zmíněna jen v L 15,8n. Další byly didrachmon (půl šekelu) a tetradrachmon (dvoudrachma a čtyřdrachma) užívané mezi Židy k placení chrám. daně.

Mna (hřivna) se vyskytuje v podobenství v L 19,11-27. Talent byla jednotka, značně vysoká suma. Římsko-attický talent měl 240 aureri.

3 Římská měna

Nejdůležitější mincí byl stříbrný denarius, 25 denarii = zlatý aureus. Quadrans byla čtvrt měděného asu, což byla nejmenší mince. Mk 12,42 uvádí, že 2 leptony měly hodnotu jednoho quadrantu. Mt 5,26 připomíná quadrans jako nejmenší minci. Další mince jsou měděný as 4 asy tvořily bronzový sestertius a 16 jich tvořilo stříbrný denarius. Aureus (denarius aureus – zlatý denár) zavedl Julius Caesar.

 

BS

Popisuje stručněji (a mě osobně výstižněji) mince.

V NZ zmíněný Židovský lepton, malá měděná mince.

Řecké peníze byly Drachmé (sříbrná mionce, 6g), Statér mince v hodnotě 4 drachem, byly i Statéry zlaté v hodnotě 20 drachem. Mná (hřivna) = 100 drachem, talenton = 6000 drachem (36 kg stříbra). Další jsou didrachmé (2 drachmy; roční chrám. daň pro každého Izraelce v Ježíšově době). Hodnota didrachmé byla polovina šekelu.

Římské peníze byly denáry (denarion), stříbrné mince, asi 4g. Dále as (assarion), malá měděná mince, představující hodnotu 1/16 denáru. ¼ assarionu byl jeden quadrans.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Heinous blood weight (hypertension)

(AIcepenhabbamn, 5. 10. 2018 11:24)

Compression est comment poupe votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre manque de sensibilite bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-generique-pharmacie-france/